Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!
Activitatile proiectului
A1.Managementul Proiectului
 • A.1.1: Coordonarea generala a proiectului;
 • A.1.2: Coordonarea financiara a proiectului;
 • A.1.3: Realizarea achizitiilor de bunuri si servicii in conformitate cu bugetul proiectului.


A2. Activitati de promovare si publicitate a proiectului
 • A.2.1:Crearea planului de comunicare si diseminare a proiectului;
 • A.2.2:Dezvoltarea continutului si imaginii website-ului proiectului;
 • A.2.3:Organizarea a 5 conferinte de lansare a proiectului, cate una in fiecare judet vizat in proiect;
 • A.2.4:Realizarea de newslettere electronice trimestriale care vor furniza la stakeholderilor proiectului informatiile actualizate privind stadiul proiectului pe parcursul implementarii;
 • A.2.5:Organizarea a 5 caravane de promovare, cate una la nivelul fiecarui judet vizat in proiect;
 • A.2.6:Realizarea unui spot video si difuzarea acestuia la nivelul celor 5 judete vizate prin proiect;
 • A.2.7:Organizarea a 5 conferinte de inchidere, cate una in fiecare judet vizat in proiect.


A.3.Organizarea a 5 burse de locuri de munca pentru grupul tinta din proiect in judetele Cluj, Alba, Mures, Iasi si Bacau, la care vor participa someri, dar si intreprinderi locale care au locuri de munca vacante.
 • A.3.1:Definirea conceptului pentru organizarea celor 5 evenimente, stabilirea locatiilor si durata;
 • A.3.2:Realizarea unei baze de date care va fi actualizata lunar si care va oferi informatii utile beneficiarilor proiectului;
 • A.3.3:Desfasurarea evenimentelor: trimiterea invitatiilor si publicarea comunicatelor de presa; contactarea angajatorilor, a autoritatilor, mass media si a grupului tinta.


A.4.Furnizarea programelor integrate pentru cresterea nivelului de ocupare in judetele Cluj,Iasi,Bacau,Alba si Mures.
 • A.4.1:Obtinerea autorizatiilor necesare;
 • A.4.2:Proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor multimediale pentru tablete care vor fi utilizate in cadrul activitatiilor de informare si orientare profesionala, mediere ocupationala si formare profesionala;
 • A.4.3:Organizarea activitatilor de informare si consiliere in grup in vederea identificarii posibilitatilor de cariera, urmarii unui program de formare profesionala (calificare/specializare) dezvoltarii unei afaceri independente in zona din care provin;
 • A4.4:Mediere ocupationala. min 150 de persoane vor beneficia de activitati de mediere ocupationala;
 • A.4.5:Dezvoltarea si autorizarea programelor de formare dupa cum urmeaza:
  • Ingrijitor batrani la domiciliu (Cod COR5133.1.1 - 360 de ore),
  • Ingrijitoare copii (Cod COR 5131.1.1 - 360 de ore),
  • Lucrator finisor pentru constructii (Cod COR 7132.1.1-360 de ore) (Alba, Mures).
 • A.4.6:Organizarea cursurilor de calificare/specializare. Se vor organiza cursuri de calificare pentru 474 persoane din grupul tinta in meserii solicitate de piata muncii locale:
  • Judetul Cluj: Ingrijitor batrani la domiciliu (Cod COR 5133.1.1 - 360 de ore), Patiser (Cod COR 7412.1.3 - 360 de ore); Agent paza si ordine (Cod COR 5169.1.1 - 360 de ore), Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj (Cod COR: 832401-80 de ore); Lucrator in comert (Cod COR 5220.1.1-360 de ore);
  • Judetele Iasi si Bacau: Ingrijitor batrani la domiciliu (Cod COR 5133.1.1 - 360 de ore),ingrijitor copii (Cod COR 5131.1.1 - 360 de ore),Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj (Cod COR: 83240-80 de ore);
  • Judetele Alba si Mures: Ingrijitor batrani la domiciliu (Cod COR 5133.1.1 - 360 de ore), Ingrijitor copii (Cod COR 5131.1.1 - 360 de ore), Lucrator finisor in constructie (Cod COR 7132.1.1-360 de ore).
 • A.4.7:Organizarea cursurilor de competente antreprenoriale si a concursului de planuri de afaceri pentru somerii cu studii superioare;
 • A.4.8.Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru dezvoltarea unei afaceri sau a unei activitati independente.
 • A.4.9 Organizarea de workshopuri tematice destinate grupului tinta in functie de necesitatile de integrare ocupationala sau de initiere a unei afaceri - identificate in randul beneficiarilor proiectului - pentru sustinerea activitatilor A.4.4 si A.4.8


A.5.Evaluarea finala a rezultatelor proiectului.
 • A.5.1.In urma evaluarii finale tehnice si financiare a proiectului, se va redacta un Raport Final de Evaluare.
PARTENERII NOSTRI: