Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeste in oameni!
Despre noi

SOLICITANTUL PROIECTULUI

ASOCIATIA EPARHIAL GRECO-CATOLIC CLUJ - este o organizaţie apolitica, non-profit, infiintata imediat dupa anul 1990. Asociatia intervine in sprijinirea persoanelor aflate in nevoie, indiferent de apartenenta lor religioasa sau etnica, prin acordarea de ajutor material, medical, educativ si consiliere sociala, psihologica sau juridica. Prin proiectele sau programele de socializare si integrare sociala desfasurate, intervenim in reducerea izolarii sociale a persoanelor cu dizabilitati sau a celor in varsta. Toate serviciile oferite sunt acreditate conform legislatiei in vigoare - dezvoltand parteneriate cu organizatii din tara si strainatate, cu autoritatile locale si centrale in furnizarea de servicii sociale si medicale.

Proiecte implementate sau in curs de implementare prin FSE-Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 POSDRU in calitate de partener:
 • 1. "Orientarea, consilierea si facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor tineri si de lunga durata din judetul Cluj - O.C.U.P" - POSDRU/104/5.1/G/80609.
 • 2. Centru multifunctional, o sansa pentru viitorul copiilor si tinerilor cu dizabilitati fizice, psihice si sociale din regiunea Nord-Vest, Sud-Est si Sud-Vest Oltenia - POSDRU/84/6.1/S/50467.
 • 3. "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii" POSDRU 96/6.2/S/63444 - "Impreuna pentru un inceput sigur – I.P.I.S".
 • 4. "Servicii de Evaluare, Formare si Incluziune S.E.F.I.", POSDRU/125/5.1/S/127865. si in calitate de beneficiar:
  1. "Componente originale pentru promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii si dezvoltarea resurselor umane in regiunea Nord-Vest – COMPASS" - POSDRU/150/6.3/G/134984


PARTENERUL NATIONAL 2

CARITAS BLAJ este membra a Confederatiei Caritas Romania, care reuneste 11 organizatii Caritas diecezane, 6 romano-catolice si 5 greco-catolice. Caritas Blaj are proiecte in orasele: Blaj, Brasov, Ludus, Medias, Sibiu, Tarnaveni si Teius. Anul 2010 a constituit pentru Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj o continuare a procesului de organizare, consolidare si dezvoltare inceput in anul 2007.

Centrul de greutate in activitatea Caritas-ului Mitropolitan il are ingrijirea medicala si sociala la domiciliu, serviciu pe care il deruleaza in 6 localitati din Transilvania prin asistentii medicali si sociali, persoane cu o larga experienta in acest domeniu, Caritas fiind prima organizatie din Romania care a oferit acest tip de servicii populatiei. In randul celorlalte proiecte pe care le deruleaza Caritas Blaj enumeram: Centrul de reabilitare pentru copii cu handicap (Medias), Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog (Brasov), Unitatea protejata pentru persoane cu dizabilitati (Blaj),Programul de ajutor a familiilor in dificultate (Blaj), Biroul de Consiliere a Persoanelor cu Handicap (Sibiu), Proiectul de consiliere si reintegrare a persoanelor rome (Blaj), Sprijinul scolar pentru copiii proveniti din familii nevoiase (Romania).

PARTENERUL TRANSNATIONAL 4

ASOCIATIA DE FORMARE PROFESIONALA PATRONATO SAN VINCENZO - si-a inceput activitatile in 1927, operand in special cu tineri si cu persoane defavorizate, cu dificultati economice si marginalizate social. Asociatia are trei sedii operative in: Bergamo, Clusone si Sorisole (Lombardia, Italia) care sunt acreditate pentru furnizarea serviciilor de formare profesionala de catre Regiunea Lombardia.

Proiectele implementate prin FSE - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - POSDRU: ui pentru tineri si imigranti.
 • 1."Daphne Operating Grant", 2008. Finantare pentru sustinerea activitatilor institutionale a Asociatiei Aretusa;
 • 2."Daphne Operating Grant", 2012. Finantare pentru sustinerea activitatiilor institutionale ale Asociatiei Aretusa;
 • 3."Capacitation des migrantes en nel departimento de Cochabamba", (Fondazione Cariplo) formarea tehnica, accesarea de micro-credite, asistarea, sustinerea si finantarea antreprenoriatului;
 • 4."Altre Strade (Fondazione Cariplo)". Furnizarea serviciilor de orientare, formare si insertie pe piata muncii a persoanelor (femei si tineri) care au fost victime ale prostitutiei si cu riscul de excluziune sociala;
 • 5."Lavoriamoci (Unione Province Italiane)". Stagii de pregatire practica, cursuri de formare pentru dezvoltarea antreprenoriatul

PARTENERUL NATIONAL 1

CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI - este o asociatie de utilitate publica, fara scop patrimonial, non-profit, de tip umanitar care actioneaza de 20 ani in domeniul serviciilor sociale comunitare, avand drept scop ajutorarea persoanelor apartinatoare grupurilor vulnerabile, indiferent de apartenenta etnica sau religioasa.Centrul Diecezan Caritas Iasi este unul dintre cei zece membri ai Confederatiei Caritas Romania, care la randul sau este membra a organizatiei de tip retea Caritas Internationalis.

In conformitate cu statutul organizatiei putem enumera activitatile desfasurate in aria serviciilor sociale comunitare:
 • (1) Asistenta sociala complexa in domeniul educatiei pentru copii si tineri defavorizati
 • (2) Asistenta sociala si participarea la reabilitarea persoanelor cu handicap
 • (3) Proiecte medicale si sociale, farmaceutice
 • (4) Asistenta sociala pentru persoanele in varsta, aflate in dificultate
 • (5) Asistenta sociala pentru familii si persoane aflate in dificultate
 • (6) Programe sociale si cultural-educative
 • (7) Promovarea si sprijinirea dezvoltarii in Romania a unui sistem eficient de protectie a categoriilor vizate
 • (8) Promovarea voluntariatului.

PARTENERUL NATIONAL 3

AMBER BUSINESS CONSULTING ROMANIA - membra al grupului italian Amber Group, este o societate de consultanta in business management activa pe piata de profil din 2008.

Principalele domenii de interes sunt:
 • 1) Project management (proiectarea, implementarea si gestionarea tehnico-financiara proiectelor europene, nationale si regionale).
 • 2) Servicii de Asistenta Tehnica pentru clientii publici sau privati cu privire la accesarea Programelor Operationale Sectoriale nationale si gestionarea proiectelor/contractelor finantate din fondurile europene.
 • 3) Cercetare sociala si analiza de piata-compania a realizat o serie de analize privind situatia pietei muncii la nivel national, regional sau la nivel de sector pentru identificarea cadrului general al pietei fortei de munca, definirea tendintei de crestere / scadere din ultimii ani, a celor mai atractive sectoare de dezvoltare economica, structura populatiei care lucreaza in diferite arii geografice, calificarile profesionale cele mai cerute pe piata muncii.
 • 4) Dezvoltarea Resurselor Umane- Amber Business Consulting Romania sustine o metodologie de interventie care sa contribuie la dezvoltarea capitalului uman in cadrul unei organizatii, metodologie ce reprezinta si o masura eficienta pentru controlul si reducerea costurilor, si anume strategia de formare a resurselor umane prin metodologii active.
De asemenea, compania desfasoara activitati de formare profesionala, fiind furnizor autorizat de programe de formare profesionala, si participa la implementarea unor proiecte in care este responsabila cu furnizarea programelor de formare privind calificarea si specializarea somerilor, a persoanelor inactive, a celor ocupate in agricultura de subzistenta, dar si a angajatilor contribuind astfel la reducerea disparitatilor sociale si economice intre diferitele regiuni de dezvoltare ale Romaniei, dar si la diminuarea decalajului fata de celelalte State Membre.
PARTENERII NOSTRI: